Har du mistanke om, at din jord er forurenet? Dette skal du gøre!

0

Såfremt du har mistanke om, at din jord er forurenet, så er der en række ting, som du kan gøre. Det første, som du bør gøre, er at tjekke din grunds historik ved kommunen. Her kan du få information om, hvilket område din grund ligger i, og hvor stor sandsynlighed der derfor er, for at din grund er forurenet. Derefter skal du have professionel miljørådgivning, der kan tage de nødvendige jordprøver og jordanalyser, og efterfølgende påbegynde de nødvendige rensningsorienterede løsninger.

Rensning af forurenet jord

Det er vigtigt at rense jorden, når du har fået konstateret, at jorden er forurenet. Forurenet jord udgør en sundhedsskade, hvis jorden flyttes til særligt områder, hvor grundvandet er sårbart. Derudover nedsætter det værdien på din grund, da den bliver sværere at sælge. Kommunen har også specielle krav til byggerier på forurenet jord, og det koster derfor mere, hvis du har byggeplaner.

Få taget de nødvendige prøver

Her udtages en passende mængde jord til jordprøver, som er en sikker måde, hvorpå man kan konkludere, om der er tale om jordforurening. Dette gøres af et miljøteknisk firma, der har speciale i analyse og oprensning af forurenet jord.

Jordens renses

Er der tale om forurenet jord, så skal det bortskaffes. Jorden bliver i næsten alle tilfælde gravet op, men hvis dette viser sig ikke at være effektivt nok, så går man oftest til mere gennemgribende metoder. Det er dog mest hyppigt, at den første metode virker.

Bortskaffelse af den forurenede jord

Efter den forurenede jord er gravet op, så skal det bortskaffes. Det involverer en fysisk flytning, som skal foregå under gældende lovgivning og dokumentation. Det er vigtigt.

Få en professionel løsning

Hvis du ønsker en professionel håndtering af jordprøver, rensning og bortskaffelse af forurenet jord i København, Sjælland, så kan du læse meget mere om hele processen her. Det er vigtigt, at du bliver rådgivet i den rette løsning, og at processen forløber lovgivningsmæssigt korrekt.

Share.

Leave A Reply