Går du med planer om udstykning?

0

Hvad betegner en  udstykning?

Udstykning af grundarealet betyder, at du deler den op i flere dele. Skal dele af den sælges fra, så kaldes det også for udmatrikulering. Dermed får grunden sin egen særskilte adresse og matrikelnummer. Har du et stort grundareal, så kan det være oplagt at sælge noget af det fra. Dermed slipper du for at vedligeholde det, og samtidig får du frigivet kapital.

I nogle tilfælde er udstykning det rigtige valg, mens det andre gange enten ikke kan lade sig gøre eller ganske simpelt er for urentabelt. Det kan være en lidt omstændig proces at udstykke sin grund.

Hvad er reglerne for udstykning?

Udstykningsloven udstikker rammerne for, hvad man må og ikke må. Der er store forskelle på reglerne for udstykning i byzoner, landzoner eller sommerhusområder.

 

Enhver ændring på grunden, uanset om du sælger fra eller tilkøber, så skal du kontakte en beskikket landinspektør (også kaldet landmåler). De må, som de eneste, udføre arbejdet med at ændre på skel og matrikler.

Udstykning i byzone

Skal der udstykkes i byzone, er der mange ting at skulle forholde sig til. Det er ikke tilladt at udstykke grunde under 700 m² , så er grunden på 1.400 m² ser det ikke lyst ud. Der skal være en tilladelse til udstykning i lokalplanen, og tinglyste servitutter eller lignende må heller ikke være i vejen.

Jordforhold, tilslutning og tilkørsel skal også vurderes inden grunden er byggemoden. Slutteligt er der også skattelovgivningen. Parcelhusreglen betyder, at man ikke skal svare skat af fortjenesten på et almindeligt hussalg. Er grunden mindre end 1.400 m², og har du selv boet i huset, skal der ikke svares skat, mens den ville skulle betales i andre tilfælde som udgangspunkt. Eftersom du ikke har boet på den ny-udstykkede grund, vil du skulle forvente at skulle betale skat.

Udstykning i landzone

Det er noget mere simpelt at sælge landbrugsjord til en anden landmand. Du skal have styr på opmåling, dokumentation, tinglysning og øvrige formaliteter. Det vil typisk være ift. SKAT at det bliver mere komplekst.

Skal jorden i landzone udstykkes til beboelse, bliver det straks mere vanskeligt. Det vil i nogle tilfælde være muligt, hvis grundene er nabo til byzoner eller landsbyer. Du skal dog regne med, at det kræver velvilje fra kommunen. Du skal derudover også sikre dig, at områdets lokalplan, tinglyste servitutter eller lignende heller ikke lægger hindringer i vejen.

Share.

Comments are closed.